Bộ lọc
4,100,969 VND/ETH

Tối đa: 5 ETH

Giới hạn: 0.1 - 5 ETH

Người bán: Thanh Kim Lý

MoMo

Số giao dịch: 6

Tỉ lệ thành công: 100%

4,107,048 VND/ETH

Tối đa: 4.2 ETH

Giới hạn: 0.2 - 4.2 ETH

Người bán: Thanh Kim Lý

Vietcombank Techcombank

Số giao dịch: 6

Tỉ lệ thành công: 100%

4,109,074 VND/ETH

Tối đa: 43.4664463 ETH

Giới hạn: 1 - 43.4664463 ETH

Người bán: Vàng Thỏi 99 KYC

Techcombank

Số giao dịch: 481

Tỉ lệ thành công: 97%

4,199,036 VND/ETH

Tối đa: 55 ETH

Giới hạn: 1 - 25 ETH

Người bán: CoinExpress KYC

VPBank

Số giao dịch: 359

Tỉ lệ thành công: 99%

4,201,062 VND/ETH

Tối đa: 51.00243737 ETH

Giới hạn: 1 - 51.00243737 ETH

Người bán: Xuka KYC

Vietcombank

Số giao dịch: 343

Tỉ lệ thành công: 99%

4,201,467 VND/ETH

Tối đa: 38 ETH

Giới hạn: 1 - 20 ETH

Người bán: Yazawa Eisaku KYC

Vietcombank

Số giao dịch: 355

Tỉ lệ thành công: 99%

4,201,872 VND/ETH

Tối đa: 50 ETH

Giới hạn: 1 - 20 ETH

Người bán: Yazawa Eisaku KYC

Vietcombank

Số giao dịch: 355

Tỉ lệ thành công: 99%

4,202,278 VND/ETH

Tối đa: 44 ETH

Giới hạn: 0.555 - 24.444 ETH

Người bán: Trangiu KYC

Vietcombank

Số giao dịch: 374

Tỉ lệ thành công: 97%

4,202,683 VND/ETH

Tối đa: 42 ETH

Giới hạn: 2 - 14 ETH

Người bán: CryptoVN KYC

VPBank

Số giao dịch: 356

Tỉ lệ thành công: 98%

4,203,493 VND/ETH

Tối đa: 15.7 ETH

Giới hạn: 1 - 4 ETH

Người bán: John Kenny KYC

Techcombank

Số giao dịch: 330

Tỉ lệ thành công: 98%