Bộ lọc
23,232 VND/USDT

Tối đa: 883 USDT

Giới hạn: 20 - 883 USDT

Người bán: Thanh Kim Lý

MoMo

Số giao dịch: 6

Tỉ lệ thành công: 100%

23,239 VND/USDT

Tối đa: 1,261 USDT

Giới hạn: 20 - 1,261 USDT

Người bán: Thanh Kim Lý

Vietcombank Techcombank

Số giao dịch: 6

Tỉ lệ thành công: 100%

23,241 VND/USDT

Tối đa: 5,200 USDT

Giới hạn: 200 - 5,200 USDT

Người bán: Vàng Thỏi 99 KYC

Techcombank

Số giao dịch: 481

Tỉ lệ thành công: 97%

23,243 VND/USDT

Tối đa: 14,963.65656564 USDT

Giới hạn: 200 - 5,000 USDT

Người bán: John Kenny KYC

Techcombank

Số giao dịch: 330

Tỉ lệ thành công: 98%

23,250 VND/USDT

Tối đa: 104 USDT

Giới hạn: 50 - 104 USDT

Người bán: Thế Dương KYC

Techcombank

Số giao dịch: 17

Tỉ lệ thành công: 89%

23,255 VND/USDT

Tối đa: 58.5 USDT

Giới hạn: 58.5 - 58.5 USDT

Người bán: ZEUS KYC

Techcombank VPBank Vietcombank thêm...

Số giao dịch: 155

Tỉ lệ thành công: 83%

23,499 VND/USDT

Tối đa: 10,123 USDT

Giới hạn: 110 - 120 USDT

Người bán: Xuka KYC

Vietcombank

Số giao dịch: 343

Tỉ lệ thành công: 99%

23,522 VND/USDT

Tối đa: 5,000 USDT

Giới hạn: 80 - 5,000 USDT

Người bán: Black Panda KYC

Techcombank

Số giao dịch: 301

Tỉ lệ thành công: 99%

23,656 VND/USDT

Tối đa: 19,052 USDT

Giới hạn: 100 - 10,000 USDT

Người bán: Jungle Hero KYC

Vietcombank

Số giao dịch: 301

Tỉ lệ thành công: 99%

23,666 VND/USDT

Tối đa: 16,500 USDT

Giới hạn: 200 - 16,500 USDT

Người bán: CryptoVN KYC

VPBank

Số giao dịch: 356

Tỉ lệ thành công: 98%