Bộ lọc
244,500,126 VND/BTC

Tối đa: 1.212 BTC

Giới hạn: 0.00505 - 0.0146753 BTC

Người mua: Xuka KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 343

Tỉ lệ thành công: 99%

244,253,902 VND/BTC

Tối đa: 1.123423 BTC

Giới hạn: 0.0202 - 1.123423 BTC

Người mua: Trangiu KYC

Ngân hàng:

Số giao dịch: 356

Tỉ lệ thành công: 99%

244,007,678 VND/BTC

Tối đa: 0.12423 BTC

Giới hạn: 0.0101 - 0.0101 BTC

Người mua: ChangBomChoiCoin KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 335

Tỉ lệ thành công: 98%

243,269,007 VND/BTC

Tối đa: 1.01 BTC

Giới hạn: 0.0101 - 1.01 BTC

Người mua: ChangBomChoiCoin KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 335

Tỉ lệ thành công: 98%

243,022,783 VND/BTC

Tối đa: 1.97522243 BTC

Giới hạn: 0.00202 - 1.97522243 BTC

Người mua: Freddie M KYC

Ngân hàng:

Số giao dịch: 315

Tỉ lệ thành công: 99%

242,530,336 VND/BTC

Tối đa: 2.02 BTC

Giới hạn: 0.00202 - 2.02 BTC

Người mua: Trangiu KYC

Ngân hàng:

Số giao dịch: 356

Tỉ lệ thành công: 99%

242,284,112 VND/BTC

Tối đa: 4.04 BTC

Giới hạn: 0.00202 - 4.04 BTC

Người mua: Freddie M KYC

Ngân hàng:

Số giao dịch: 315

Tỉ lệ thành công: 99%

240,399,376 VND/BTC

Tối đa: 3.33091042 BTC

Giới hạn: 0.00303 - 3.33091042 BTC

Người mua: Vàng Thỏi 99 KYC

Ngân hàng: Techcombank

Số giao dịch: 438

Tỉ lệ thành công: 98%

240,289,700 VND/BTC

Tối đa: 2.02 BTC

Giới hạn: 0.00202 - 2.02 BTC

Người mua: Yuri 777 KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 330

Tỉ lệ thành công: 98%

240,191,211 VND/BTC

Tối đa: 3.03 BTC

Giới hạn: 0.0101 - 3.03 BTC

Người mua: Yuri 777 KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 330

Tỉ lệ thành công: 98%