Bộ lọc
190,040,760 VND/BTC

Tối đa: 1.81535247 BTC

Giới hạn: 0.002 - 1.81535247 BTC

Người mua: Yuri 777 KYC

Vietcombank

Số giao dịch: 420

Tỉ lệ thành công: 93%

190,002,445 VND/BTC

Tối đa: 2.93967113 BTC

Giới hạn: 0.01 - 2.93967113 BTC

Người mua: Yuri 777 KYC

Vietcombank

Số giao dịch: 420

Tỉ lệ thành công: 93%

189,964,131 VND/BTC

Tối đa: 0.1 BTC

Giới hạn: 0.004 - 0.1 BTC

Người mua: Thanh Kim Lý

Vietcombank Techcombank

Số giao dịch: 6

Tỉ lệ thành công: 100%

189,925,816 VND/BTC

Tối đa: 4 BTC

Giới hạn: 0.02 - 4 BTC

Người mua: Freddie M KYC

Số giao dịch: 320

Tỉ lệ thành công: 98%

189,887,501 VND/BTC

Tối đa: 0.99 BTC

Giới hạn: 0.01 - 0.99 BTC

Người mua: ChangBomChoiCoin KYC

Vietcombank

Số giao dịch: 343

Tỉ lệ thành công: 97%

189,849,187 VND/BTC

Tối đa: 0.82673267 BTC

Giới hạn: 0.01 - 0.82673267 BTC

Người mua: Vàng Thỏi 99 KYC

Techcombank

Số giao dịch: 481

Tỉ lệ thành công: 97%

189,810,872 VND/BTC

Tối đa: 1.1123 BTC

Giới hạn: 0.02 - 0.1123 BTC

Người mua: Trangiu KYC

Số giao dịch: 374

Tỉ lệ thành công: 97%

189,772,557 VND/BTC

Tối đa: 1.97 BTC

Giới hạn: 0.02 - 1.97 BTC

Người mua: Trangiu KYC

Số giao dịch: 374

Tỉ lệ thành công: 97%

189,734,243 VND/BTC

Tối đa: 0.113 BTC

Giới hạn: 0.01 - 0.01 BTC

Người mua: ChangBomChoiCoin KYC

Vietcombank

Số giao dịch: 343

Tỉ lệ thành công: 97%

189,695,928 VND/BTC

Tối đa: 1 BTC

Giới hạn: 0.01 - 1 BTC

Người mua: CoinExpress KYC

VPBank

Số giao dịch: 359

Tỉ lệ thành công: 99%