Bộ lọc
227,370,040 VND/BTC

Tối đa: 0.00643661 BTC

Giới hạn: 0.00643661 - 0.00643661 BTC

Người bán: ZEUS KYC

Ngân hàng: Techcombank

Số giao dịch: 145

Tỉ lệ thành công: 84%

227,484,584 VND/BTC

Tối đa: 1.1979 BTC

Giới hạn: 0.009603 - 0.14751 BTC

Người bán: CryptoVN KYC

Ngân hàng: VPBank

Số giao dịch: 356

Tỉ lệ thành công: 98%

227,484,584 VND/BTC

Tối đa: 1.199177 BTC

Giới hạn: 0.0056133 - 1.199177 BTC

Người bán: Yazawa Eisaku KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 355

Tỉ lệ thành công: 99%

227,713,672 VND/BTC

Tối đa: 0.01420155 BTC

Giới hạn: 0.014058 - 0.01420155 BTC

Người bán: Freddie M KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 317

Tỉ lệ thành công: 98%

227,942,760 VND/BTC

Tối đa: 0.0099 BTC

Giới hạn: 0.00495 - 0.0099 BTC

Người bán: Michael JD KYC

Ngân hàng: Techcombank

Số giao dịch: 33

Tỉ lệ thành công: 77%

228,171,848 VND/BTC

Tối đa: 0.1439955 BTC

Giới hạn: 0.00891 - 0.1439955 BTC

Người bán: Wildman KYC

Ngân hàng: VPBank

Số giao dịch: 395

Tỉ lệ thành công: 97%

228,400,937 VND/BTC

Tối đa: 0.693 BTC

Giới hạn: 0.099 - 0.693 BTC

Người bán: Ibrahimovic KYC

Ngân hàng: Techcombank

Số giao dịch: 535

Tỉ lệ thành công: 98%

228,630,025 VND/BTC

Tối đa: 0.804177 BTC

Giới hạn: 0.0198 - 0.804177 BTC

Người bán: Yazawa Eisaku KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 355

Tỉ lệ thành công: 99%

229,844,192 VND/BTC

Tối đa: 0.495 BTC

Giới hạn: 0.00819057 - 0.495 BTC

Người bán: John Kenny KYC

Ngân hàng: Techcombank

Số giao dịch: 323

Tỉ lệ thành công: 99%

229,981,645 VND/BTC

Tối đa: 1.386 BTC

Giới hạn: 0.099 - 1.386 BTC

Người bán: Black Panda KYC

Ngân hàng: Techcombank

Số giao dịch: 300

Tỉ lệ thành công: 99%