Bộ lọc
248,799,315 VND/BTC

Tối đa: 0.1559646 BTC

Giới hạn: 0.00198 - 0.1559646 BTC

Người bán: Wildman KYC

Ngân hàng: VPBank

Số giao dịch: 389

Tỉ lệ thành công: 97%

248,849,552 VND/BTC

Tối đa: 0.693 BTC

Giới hạn: 0.099 - 0.693 BTC

Người bán: Ibrahimovic KYC

Ngân hàng: Techcombank

Số giao dịch: 528

Tỉ lệ thành công: 98%

248,924,908 VND/BTC

Tối đa: 0.15606697 BTC

Giới hạn: 0.0099 - 0.15606697 BTC

Người bán: HongMai KYC

Ngân hàng: Techcombank

Số giao dịch: 376

Tỉ lệ thành công: 98%

249,176,094 VND/BTC

Tối đa: 0.804177 BTC

Giới hạn: 0.0198 - 0.804177 BTC

Người bán: Yazawa Eisaku KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 355

Tỉ lệ thành công: 99%

249,427,279 VND/BTC

Tối đa: 1.11078 BTC

Giới hạn: 0.00495 - 1.11078 BTC

Người bán: HongMai KYC

Ngân hàng: Techcombank

Số giao dịch: 376

Tỉ lệ thành công: 98%

249,678,465 VND/BTC

Tối đa: 1.1979 BTC

Giới hạn: 0.00495 - 0.14751 BTC

Người bán: CryptoVN KYC

Ngân hàng: VPBank

Số giao dịch: 356

Tỉ lệ thành công: 98%

249,929,650 VND/BTC

Tối đa: 1.200177 BTC

Giới hạn: 0.08796902 - 1.200177 BTC

Người bán: Freddie M KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 315

Tỉ lệ thành công: 99%

250,180,836 VND/BTC

Tối đa: 1.98 BTC

Giới hạn: 0.099 - 1.98 BTC

Người bán: ChangBomChoiCoin KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 335

Tỉ lệ thành công: 98%

255,857,630 VND/BTC

Tối đa: 1.98 BTC

Giới hạn: 0.0099 - 1.98 BTC

Người bán: CoinExpress KYC

Ngân hàng: VPBank

Số giao dịch: 356

Tỉ lệ thành công: 100%

255,882,748 VND/BTC

Tối đa: 2.3007301 BTC

Giới hạn: 0.0099 - 2.3007301 BTC

Người bán: Tony Chopper KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 378

Tỉ lệ thành công: 98%