Bộ lọc
193,282,487 VND/BTC

Tối đa: 1.36305796 BTC

Giới hạn: 0.03 - 1.36305796 BTC

Người bán: Vàng Thỏi 99 KYC

Techcombank

Số giao dịch: 481

Tỉ lệ thành công: 97%

193,282,487 VND/BTC

Tối đa: 0.157 BTC

Giới hạn: 0.003 - 0.157 BTC

Người bán: Thanh Kim Lý

MoMo

Số giao dịch: 6

Tỉ lệ thành công: 100%

193,301,643 VND/BTC

Tối đa: 0.19 BTC

Giới hạn: 0.005 - 0.19 BTC

Người bán: Thanh Kim Lý

Vietcombank Techcombank

Số giao dịch: 6

Tỉ lệ thành công: 100%

193,339,955 VND/BTC

Tối đa: 2.12404242 BTC

Giới hạn: 0.01 - 2.12404242 BTC

Người bán: Yuri 777 KYC

Vietcombank

Số giao dịch: 420

Tỉ lệ thành công: 93%

193,359,111 VND/BTC

Tối đa: 2 BTC

Giới hạn: 0.1 - 2 BTC

Người bán: ChangBomChoiCoin KYC

Vietcombank

Số giao dịch: 343

Tỉ lệ thành công: 97%

193,378,267 VND/BTC

Tối đa: 1.084 BTC

Giới hạn: 0.01 - 0.63945455 BTC

Người bán: HongMai KYC

Techcombank

Số giao dịch: 380

Tỉ lệ thành công: 98%

193,397,423 VND/BTC

Tối đa: 1.21 BTC

Giới hạn: 0.0097 - 0.149 BTC

Người bán: CryptoVN KYC

VPBank

Số giao dịch: 356

Tỉ lệ thành công: 98%

193,416,578 VND/BTC

Tối đa: 2.6348 BTC

Giới hạn: 0.1 - 2.6348 BTC

Người bán: ChangBomChoiCoin KYC

Vietcombank

Số giao dịch: 343

Tỉ lệ thành công: 97%

193,435,734 VND/BTC

Tối đa: 2.3239698 BTC

Giới hạn: 0.01 - 2.3239698 BTC

Người bán: Tony Chopper KYC

Vietcombank

Số giao dịch: 407

Tỉ lệ thành công: 95%

193,454,890 VND/BTC

Tối đa: 1.6 BTC

Giới hạn: 0.03 - 1.6 BTC

Người bán: Vàng Thỏi 99 KYC

Techcombank

Số giao dịch: 481

Tỉ lệ thành công: 97%