Mua ngay

Tổng số BTC muốn mua

227,382,012 VND/BTC

Tối đa: 0.00643661 BTC | Ngân hàng: Techcombank

Người bán:

227,496,562 VND/BTC

Tối đa: 1.1979 BTC | Ngân hàng: VPBank

Người bán:

227,496,562 VND/BTC

Tối đa: 1.199177 BTC | Ngân hàng: Vietcombank

Người bán:

227,725,663 VND/BTC

Tối đa: 0.01420155 BTC | Ngân hàng: Vietcombank

Người bán:

227,954,763 VND/BTC

Tối đa: 0.0099 BTC | Ngân hàng: Techcombank

Người bán:

228,183,863 VND/BTC

Tối đa: 0.1439955 BTC | Ngân hàng: VPBank

Người bán:

228,412,964 VND/BTC

Tối đa: 0.693 BTC | Ngân hàng: Techcombank

Người bán:

228,642,064 VND/BTC

Tối đa: 0.804177 BTC | Ngân hàng: Vietcombank

Người bán:

229,856,295 VND/BTC

Tối đa: 0.495 BTC | Ngân hàng: Techcombank

Người bán:

229,993,755 VND/BTC

Tối đa: 1.386 BTC | Ngân hàng: Techcombank

Người bán: