Bán ngay

Tổng số BTC muốn bán

207,963,310 VND/BTC

9.5 BTC | Thanh Kim Lý KYC

Vietcombank Techcombank MoMo

207,730,594 VND/BTC

2.84113955 BTC | Yuri 777 KYC

Vietcombank

204,916,848 VND/BTC

3.19907939 BTC | Black Panda KYC

Techcombank

204,705,289 VND/BTC

0.97462503 BTC | CryptoVN KYC

VPBank

203,012,810 VND/BTC

2 BTC | Ibrahimovic KYC

Techcombank

200,918,368 VND/BTC

10 BTC | John Kenny KYC

Techcombank

200,177,908 VND/BTC

4.5 BTC | Black Panda KYC

Techcombank

200,156,752 VND/BTC

8.8959588 BTC | Freddie M KYC

200,135,596 VND/BTC

1.08 BTC | Tony Chopper KYC

ACB

145,000,000 VND/BTC

0.01 BTC | Thành Nguyễn KYC

Vietcombank